Електронні видання

Електроні видання (Перелік)
Скачування можливе при реєстраціїї

№п.п Назва Автор Примітка
1. ОСНОВИ ХІМІЇ "ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИХ СПОЛУК" Ол.Швайка, М.Короткіх Підручник
2. Автогенератори Класу Е Авторський колектив:
Крижановський В. Г., Макаров Д. Г., Чернов Д. В., Крижановський В. В.
Монографія
3. Стійкість рослин Приседський Ю.Г. Підручник
4. СТАТИСТИЧНА ОБРОБКА РЕЗУЛЬТАТІВ БІОЛОГІЧНИХ ЕКСПЕРИМЕНТІВ Приседський Ю.Г. Навчальний посібник