Користувачу

Систематизація за УДК та ББК
опубліковано 8 лист. 2015 р., 16:00 v.vasitynskiy@donnu.edu.ua

 

УДК (Універсальна десяткова система)

ББК (бібліотечно-бібліографічна класифікація)

УДК та ББК - робочі таблиці, призначені для організації бібліотечних фондів, систематичних каталогів і картотек (по галузях знання). Застосовуються для розстановки книжкових фондів в бібліотеках, окремих видів документальних матеріалів в інформаційних органах; угруповання матеріалу в бібліографічних посібниках; систематизації відомостей в словниках і довідниках, побудованих відповідно до класифікації.

Наявність коду УДК є обов'язковою вимогою. Роботи без цього класифікатора навіть не розглядаються при реєстрації в глобальних базах даних.

Спеціалісти бібліотеки допоможуть користувачам визначити правильні індекси їх наукових робіт.

 

 

Оформлення списків літератури
опубліковано 8 лист. 2015 р., 15:59 v.vasitynskiy@donnu.edu.ua

 

Бібліографічний опис — це сукупність бібліографічних відомостей про документ, його складову частину чи групу документів, які наведені за певними правилами, необхідні та достатні, і є результатом аналітико-синтетичної переробки інформації. Процес складання бібліографічного опису передбачає виявлення та формування за певною методикою множини бібліографічних даних про окремий документ або його частину, чи групу документів.

Для уніфікації складання бібліографічного опису на міжнародному рівні в Україні, забезпечення можливості обміну результатами каталогізації розроблено національний стандарт ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», який набув чинності 1 липня 2007 року. Він є базовим для системи стандартів, правил, методичних посібників зі складання бібліографічного опису.

Дані для складання описів беруться безпосередньо з видання. Опис складається з обов'язкових елементів: основний заголовок, автори, повторність видання, рік видання, обсяг. На каталожній картці в лівому верхньому кутку розташовується шифр, що визначає місце книги на полиці. Чисельник дробу позначає відділ класифікації до якого книга відноситься за змістом. Знаменник — авторський знак, умовна позначка першого складу прізвища автора або першого складу назви книги. Центральною складовою бібліографічного опису є бібліографічний запис.

Бібліографічні відомості наводяться в описі в тому вигляді, в якому вони подані у джерелі інформації. У зв'язку з тим, що об'єктами опису в новому стандарті є різні документи, визначення джерел інформації дано в узагальненому вигляді, оскільки для кожного виду документів існує своя специфіка в цьому питанні.

За прикладами оформлення бібліографічного опису звератись до бібліотеки у 617 кабінет.

 

ШАНОВНІ КОРИСТУВАЧІ БІБЛІОТЕКИ!
опубліковано 8 лист. 2015 р., 15:51 v.vasitynskiy@donnu.edu.ua   [ оновлено 8 лист. 2015 р., 15:55 ]

 

Відкрито онлайн-доступ до повнотекстових баз даних книг видавництва ТОВ «Центр навчальної лiтератури» (ЦУЛ).

Доступ надається лише у локальній мережі ДонНУ за адресоюhttp://culonline.com.ua/ (Логін: donnu2, пароль: library)

ТОВ «Центр навчальної лiтератури» (ЦУЛ) - найбільша книготоргiвельна та видавнича компанiя в Україні, що спецiалiзується на виданнi та продажу рiзнопланової навчальної та довiдкової лiтератури. Компанiя працює на ринку вже вісім рокiв. У видавництві виходить друком 15-20 нових книг щомісяця. Інтернет-книгарня ЦУЛ має найбільший асортимент навчальної лiтератури майже всiх видавництв України з різних категорій знань, таких як:

  • Аудит
  • Бухгалтерський, кадровий облік
  • Фінанси
  • Економіка
  • Менеджмент
  • Маркетинг
  • Правова література
  • Гуманітарні науки
  • Природничі та технічні науки

УВАГА! Всі права на тексти книг, їх фрагменти, рисунки, таблиці належать відповідним авторам, ТОВ «Центр учбової літератури» та іншим особам згідно укладених авторських договорів. Будь-яким чином використовувати тексти книг, їх фрагменти, рисунки, таблиці можна тільки з письмової згоди власників авторських прав. Неправомірне використання предмету авторського права карається законом.