Бібліографічні матеріали

Бібліографічні матеріали

 1. Актуальні проблеми ботаніки (бібліографічні довідки)
 2. Бібліографічний огляд літератури («Методика викладання біології»)
 3. Проблеми вищої школи (біліографічний огляд періодики)
 4. ДонНУ на шпальтах періодичних видань (аналітико-бібліографічний огляд)
 5. Актуарна математика (Бібліографічний список)
 6. Публічна політика та адміністрування(бібліографічний покажчик)
 7. Перелік нових бібліографічних видань (2018р.)
 8. Анатомія і морфологія рослин (бібліографічний список літератури)
 9. "Бібліографічна культура як складова інформаційної культури" (Методичні рекомендації)
 10. Лінгвістична експертиза (бібліографічний покажчик)
 11. Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування (Бібліографічний покажчик)
 12. Наукометричні ресурси на допомогу науковим дослідженням (методичні рекомендації)
 13. Методологія наукового дослідження (Віртуальна книжкова виставка на допомогу науковцям  при виконанні дипломних, магістерських, науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів у практичну діяльність)
 14. «Донецький національний університет імені Василя Стуса в інформаційному просторі 2018 року» (бібліографічний список літератури)
 15. Донецький національний університет імені Василя Стуса в інформаційному просторі 2019 року
 16. ДонНУ імені Василя Стуса в інформаційному просторі 2019 року - І півріччя
 17. Сучасна вища школа: - виклики, реалії та перспективи І-півріччя
 18. Сучасна вища школа : виклики, реалії та перспективи (ІІ-ге півріччя 2019 року)
 19. Захист ділової репутації (бібліографічний список літератури)
 20. Захист прав на торговельні марки (бібліографічний список літератури)
 21. Комп'ютерна лінгвістика (бібліографічний список літератури)
 22. Мовознавчий аспект психолінгвістичних досліджень (бібліографічний список літератури)
 23. Мовознавчий аспект психолінгвістичних досліджень (бібліографічний список літератури)
 24. Поведінкова економіка (2014-2019 рр.) (бібліографічний список літератури)
 25. Стан водних об'єктів (річки, ставки) Південного Бугу в районі м. Вінниця з 2000 року (бібліографічний список літератури)
 26. Донецький національний університет імені Василя Стуса в інформаційному просторі 2020 року (I півріччя)
 27. Сучасна вища школа: виклики, реалії та перспективи (I півріччя 2020 року)
 28. Донецький національний університет імені Василя Стуса в інформаційному просторі 2020 року (II півріччя)
 29. Сучасна вища школа: виклики, реалії та перспективи (II півріччя 2020 року)