Бібліографічні матеріали

Бібліографічні матеріали

 1. Актуальні проблеми ботаніки (бібліографічні довідки)
 2. Бібліографічний огляд літератури («Методика викладання біології»)
 3. Проблеми вищої школи (біліографічний огляд періодики)
 4. ДонНУ на шпальтах періодичних видань (аналітико-бібліографічний огляд)
 5. Актуарна математика (Бібліографічний список)
 6. Публічна політика та адміністрування(бібліографічний покажчик)
 7. Перелік нових бібліографічних видань (2018р.)
 8. Анатомія і морфологія рослин (бібліографічний список літератури)
 9. "Бібліографічна культура як складова інформаційної культури" (Методичні рекомендації)
 10. Лінгвістична експертиза (бібліографічний покажчик)
 11. Детермінанти соціально-економічного зростання регіону: статистична оцінка, моделювання та прогнозування (Бібліографічний покажчик)
 12. Наукометричні ресурси на допомогу науковим дослідженням (методичні рекомендації)
 13. Методологія наукового дослідження (Віртуальна книжкова виставка на допомогу науковцям  при виконанні дипломних, магістерських, науково-дослідних робіт і впровадження їх результатів у практичну діяльність)
 14. «Донецький національний університет імені Василя Стуса в інформаційному просторі 2018 року» (бібліографічний список літератури)