Василь Стус, як феномен доби

Сьогодні працівники наукової бібліотеки ДонНУ імені Василя Стуса взяли участь у роботі круглого столу «Василь Стус, як феномен доби», приуроченому Дню філологічного факультету Університету.

Василь Стус - Людина з великої літери, трагічної долі, яка відважно й самозречено виступала за високі ідеали Добра, Правди, Справедливості, Гуманізму.

Під час заходу здобувачам вищої освіти І та ІІ курсів філологічного факультету було презентовано інформаційну роботу бібліотеки з популяризації творчого спадку Василя Стуса, зокрема :

- постійно діючу виставку «Постать Василя Стуса над плином часу», на якій представлено тематичні друковані видання із фондів наукової бібліотеки : авторські збірки поезій, науково-популярні видання краєзнавчого характеру, тематичні фахові наукові видання та праці науковців Університету (Загнітка А. П., Урсані Н. М., Просалової В. А., Цікавого С. А., Ситар Г. В., Пуніної О. В., Коваль Л. М., Соловея О. Є. та ін.), що висвітлюють саму постать поета, досліджують та аналізують літературний доробок Василя Стуса і вплив його творчості на формування національної громадянської свідомості українців;

- віддалені інформаційні ресурси наукової бібліотеки (сайт НБ, електронний каталог, Інституційний репозитарій, Інформаційно-аналітичну базу наукових праць ДонНУ імені Василя Стуса, сторінку НБ у соцмережі ФБ), які допоможуть здобувачам вищої освіти ознайомитися як із науковими працями викладачів філологічного факультету та інших факультетів Університету, так із інформаційними матеріалами наукової бібліотеки про життя та творчість Василя Стуса, в електронному форматі.

Наприкінці виступу учасникам круглого столу було запропоновано перегляд буктрейлера «Або світ прийме мене таким, як я є…» (В. Стус)

https://www.facebook.com/groups/900024150100474/permalink/3216499668452899/