Бібліотекар радить почитати

Парадоксальним явищем нашого часу є те, що чим далі живе людство, тим більше воно дізнається про своє минуле. З’являються нові наукові дисципліни, нові наукові відкриття, які суттєво змінюють наші уявлення про минувшину.
Пізнання минулого особливо прискорилось завдяки молодій науці під назвою АРХЕОГЕНЕТИКА, яка з’явилася лише років 30 тому. Це наука, що вивчає генетичні зв’язки сучасних людей і їхніх далеких предків. Інформаційною основою археогенетики є результати досліджень хромосом і мітохондрій — цих особливих біологічних утворень живого організму, гени яких відповідають за передачу спадкової інформації наступним поколінням.
Детальне висвітлення і обґрунтування викладеного матеріалу та інших важливих відкриттів з історії українців містить книга «Хто ми є, українці?», яку ми презентуємо в рамках постійнодіючої рубрики "Бібліотекар радить прочитати".
Чорний, Георгій Петрович. Хто ми є, українці? / Георгій Чорний. - Київ : Ярославів Вал, 2020.