16 лютого - День єднання.

16 лютого 2023 року, відповідно до Указу Президента України від 14 лютого 2022 року № 53/2022 «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства», українці вдруге відзначають День єднання. Метою даного заходу є посилення консолідації українців довкола спільних цінностей, зміцнення національної стійкості на тлі зростання гібридних загроз, пропагандистського та морально-психологічного тиску в умовах російсько-української війни.

Адже наша рідна Батьківщина – надбання багатьох поколінь українського народу.

На допомогу здобувачам та науковцям Університету у більш детальному дослідженні історії рідної держави у читальному залі юридичних та історичних наук оформлено виставку літератури «З Україною в серці, ми єдині повік…».

Представлені у двох розділах виставки наукові видання, монографії, підручники, що висвітлюють різні аспекти української історії та культури, як складової всесвітньої історії, систематизовано у двох розділах виставки .

Перший розділ «Об’єднані Україною» ознайомить зацікавлених з документами, що характеризують історичні процеси у різних регіонах України. Доповнити знання про соціокультурний і ментальний образ України на перехресті різноспрямованих політичних, соціальних і культурних впливів допоможуть : серія збірників наукових праць Дніпропетровського національного університету «Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті», а також монографія Я. Верменич «Південна Україна на цивілізаційному пограниччі».

У другому розділі «Регіональна історія України» за допомогою окремих видань досліджується регіональна специфіка України. У полі зору авторів – історичні витоки диспропорцій і асиметрій у розвитку регіонів, глибинні причини незбігу політичних орієнтацій, ментальності та історичної пам'яті населення.

Зокрема, фундаментальне видання науковців С. Кульчицького та Л. Якубової «Донеччина і Луганщина у ХVII – ХХІ ст.: історичні фактори й політичні технології формування особливого та загального у регіональному просторі» може зацікавити дослідників історії цього краю. А у монографічному дослідженні П. Соцького «Крим. Шлях до України» здійснено комплексний аналіз основних чинників, які визначили процес соціально-економічної інтеграції Криму з Україною.

Для більш детального ознайомлення з представленими на виставці документами запрошуємо до читального залу юридичних та історичних наук (вул. Грушевського, кімн. 103).