Практичне заняття на тему «Методика роботи з джерелами інформації»

       

Сьогодні директор наукової бібліотеки Тетяна Міщан у онлайн-форматі провела з аспірантами ІІ року навчання спеціальностей 081«Право», 035«Філологія» (викладач - доцент кафедри історії України та спеціаль них галузей історичної науки факультету історії та міжнародних відносин Олена Отземко) практичне заняття на тему «Методика роботи з джерелами інформації».

Під час спілкування здобувачам презентовано паперовий фонд та електронні сервіси НБ ДонНУ імені Василя Стуса, особливості доступу до віддалених інформаційних ресурсів інших бібліотек України, інформаційно-пошукових систем - Реєстр наукових фахових видань України, Research4Life, у тому числі і міжнародних наукометричних баз даних: Google Академія, Web of Science, Scopus, та фахових інформаційно-аналітичних порталів і сайтів.

Сподіваємося, що отримана інформація стане корисною аспірантам у подальшій освітній та науковій діяльності!!!